Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum tegemoetkoming op grond van de TOG (SB1260)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Binnen de systematiek van de TOG gaat het recht op tegemoetkoming in met ingang van het eerste kwartaal waarin een indicatiebesluit geldt mits een door de SVB bevorderde aanvraag binnen acht weken wordt ingediend. Wordt een dergelijke aanvraag ingediend nadat de termijn van acht weken is verstreken dan gaat het recht op tegemoetkoming in met ingang van het kwartaal waarin de aanvraag door de SVB is ontvangen. Ten aanzien van aanvragen die zij niet heeft bevorderd, hanteert de SVB het beleid dat zij het recht op tegemoetkoming toekent met ingang van het eerste kwartaal waarvoor het indicatiebesluit geldt. Dit met dien verstande dat de SVB geen tegemoetkoming toekent met een langere terugwerkende kracht dan 1 januari 2011, de datum waarop de huidige aanvraagsystematiek is ingegaan.

De TOG bevat geen voorschrift over de ingangsdatum van een tegemoetkoming voor een persoon die niet in Nederland woont. In deze situatie geeft de SVB overeenkomstige toepassing aan de regeling voor personen die in Nederland wonen. Op grond van artikel 4, eerste lid TOG gelezen in samenhang met artikel 6, eerste en derde lid TOG geldt voor deze personen dat het recht op tegemoetkoming ingaat in het eerste kwartaal waarin een indicatiebesluit geldt. Bij de toepassing van deze regeling op een persoon die niet in Nederland woont hanteert de SVB het beleid dat het medisch advies geldt met ingang van de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

Artikel 2, tweede lid en 6, derde, vijfde en zesde lid TOG

Besluit beleidsregels SVB 2011

Naar boven