Onderwerp: Bezoek-historie

Buitenlandse belastingplichtige (SB1259)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De MKOB verstaat onder buitenlandse belastingplichtige een persoon die:

  • buiten Nederland woont maar wel inkomen uit Nederland geniet, en
  • die aantoont dat na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting ten minste 90% van zijn wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen.

Bij de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming van een buitenlandse belastingplichtige voert de SVB het volgende beleid. De SVB hanteert ter bepaling van het wereldinkomen het inkomen dat een betrokkene geniet in het jaar dat hij 66 wordt. Als dit inkomen nog niet vaststaat vraagt de SVB de betrokkene om dit inkomen te schatten. De betrokkene dient op het moment dat het inkomen vaststaat een verklaring van de belastingdienst uit zijn woonland te overleggen. De SVB stelt de tegemoetkoming pas definitief vast als het inkomen vaststaat.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

Artikel 3 en 4 MKOB

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven