Onderwerp: Bezoek-historie

Kinderen die voor 2 oktober 2009 16 jaar zijn geworden (SB1254)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In artikel 41a AKW is bepaald dat het tot 1 januari 2010 geldende artikel 7 AKW van toepassing blijft op kinderen die op 1 oktober 2009 16 jaar of ouder zijn. In artikel 26a Anw staat een vergelijkbare bepaling, met dit verschil dat hieruit volgt dat het tot 1 april 2010 geldende artikel 26 Anw van toepassing blijft op kinderen die voor 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden.

Indien de situatie zich voordoet dat een wees op 1 oktober 2009 16 jaar wordt, sluit de SVB aan bij hetgeen is bepaald in artikel 41a AKW. In dat geval zal daarom toepassing worden gegeven aan artikel 26 Anw, zoals dat artikel voor 1 april 2010 luidde.

Bij toepassing van artikel 41a AKW en artikel 26a Anw hanteert de SVB de beleidsregels betreffende arbeidsongeschiktheid, onderwijs en werkloosheid zoals laatstelijk vastgesteld bij het Besluit Beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 10 juli 2009, nr. 10320).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 26a Anw, artikel 41a AKW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven