Onderwerp: Bezoek-historie

Overgangsrecht (SB1120)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Met de inwerkingtreding van de TOG 2000 is de voorafgaande regeling TOG ingetrokken. Ten opzichte van de oude regeling worden in de TOG 2000 gewijzigde voorwaarden gehanteerd ten aanzien van de medische conditie van het kind. Om te voorkomen dat de inwerkingtreding van de TOG 2000 tot gevolg zou hebben dat in alle gevallen waarin op grond van de oude regeling recht op een tegemoetkoming bestond een herkeuring zou moeten worden uitgevoerd, is in artikel 12 bepaald dat het kind dat op grond van de oude regeling als meervoudig gehandicapt dan wel ernstig lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek is aangemerkt, voor de toepassing van de TOG 2000 als gehandicapt in de zin van die regeling wordt aangemerkt. De SVB hanteert ten aanzien van dit overgangsrecht als beleid dat, waar het kind met toepassing van artikel 7, lid 2 TOG 2000 wordt herkeurd, de criteria van de TOG 2000 van toepassing zijn. Indien het kind bij herkeuring niet als blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt in de zin van de TOG 2000 kan worden aangemerkt, vervalt het recht op een tegemoetkoming.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 12 TOG 2000

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven