Onderwerp: Bezoek-historie

Verrekening van ten onrechte niet ingehouden loonbelasting en premies (SB1118)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien op een pensioen of uitkering gedurende een bepaalde periode ten onrechte geen loonbelasting of socialeverzekeringspremies zijn ingehouden, gaat de SVB ervan uit dat de als gevolg hiervan aan de belanghebbende netto teveelte veel betaalde bedragen onverschuldigd zijn betaald in de zin van artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW22 OBR en artikel 15 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet6eRemigratiewet. Bij de beoordeling of deze bedragen met latere betalingen aan de belanghebbende kunnen worden verrekend achtpast de SVB dan ook het regime van deze artikelen van toepassingtoe.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008 artikel 24 AOW, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 22 OBR en artikel 6e Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 20082016