Onderwerp: Bezoek-historie

Terugvordering van voorschotten (SB1116)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De verplichting tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen zoals neergelegd in artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 22 OBR en artikel 6eRemigratiewet heeft ook betrekking op uitkeringen die als voorschot zijn toegekend. Op grond van artikel 58, tweede lid, onder d Participatiewet is de SVB bevoegd om een AIO-aanvulling in de vorm van een voorschot terug te vorderen. De SVB maakt in beginsel gebruik van deze bevoegdheid.

Bij de verlening van een voorschot maakt de SVB de betrokkene altijd duidelijk dat het niet om een definitieve toekenning gaat en dat terugvordering zal plaatsvinden als het toegekende bedrag hoger is dan het bedrag waarop uiteindelijk recht blijkt te bestaan. Daarom neemt de SVB in deze situatie niet snel aan dat sprake is van een dringende reden om van terugvordering af te zien met toepassing van artikel 24, vierde lid AOW, artikel 53, vierde lid Anw, artikel 24, vierde lid AKW, artikel 58, achtste lid Participatiewet of artikel 6e, derde lid Remigratiewet. De SVB leidt dit af uit de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 26 juli 1990).

Grondslag

artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 58 Participatiewet, artikel 22  OBR en artikel 6e Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven