Onderwerp: Bezoek-historie

Terugvordering van voorlopig toegekende uitkeringen en voorschotten (SB1116)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De verplichting tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen zoals neergelegd in artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 22 OBR en artikel 15 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet heeft ook betrekking op uitkeringen die bij een voorlopig besluit, dan wel bij wege van voorschot zijn toegekend.

Bij een voorlopige toekenning en bij de verlening van een voorschot wordt altijd duidelijk gemaakt dat het niet om een definitieve toekenning gaat, en dat terugvordering zal plaatsvinden als het toegekende bedrag hoger is dan het bedrag waarop uiteindelijk recht blijkt te bestaan. Uit de jurisprudentie, bijvoorbeeld de uitspraak van de CRvB van 26 juli 1990, leidt de SVB af dat gezien het expliciet aan de belanghebbende medegedeelde voorlopige karakter van het voorschot, de SVB in deze situatie niet snel behoeft aan te nemen dat sprake is van een dringende reden om met toepassing van artikel 24, vierde lid AOW, artikel 53, vierde lid Anw, artikel 24, vierde lid AKW of artikel 15, derde lid Uitvoeringsbesluit Remigratiewet van terugvordering af te zien.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 22 OBR en artikel 15
Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven