Onderwerp: Bezoek-historie

Afzien van een sanctie wegens dringende redenen (SB1111)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 17c, achtste lid, AOW, artikel 39, zevende lid, Anw, artikel 17a, zevende lid, AKW, artikel 47g, zevende lid Participatiewet en artikel 6b, zesde lid Remigratiewet is de SVB bevoegd, af te zien van het opleggen van een boete als daarvoor dringende redenen bestaan. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik als betrokkene verkeert in zo ernstige financiële en/of sociale omstandigheden dat het opleggen van een boete in redelijkheid niet aanvaardbaar is. De SVB beoordeelt de situatie van betrokkene op het moment dat zij moet besluiten of een boete zal worden opgelegd.

Grondslag

artikel 17c, achtste lid AOW, artikel 39, zevende lid Anw, artikel 17a, zevende lid  AKW, artikel 47g, zevende lid Participatiewet en artikel 6b, zesde lid Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven