Onderwerp: Bezoek-historie

Afzien van een sanctie wegens dringende redenen (SB1111)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 17c, achtste lid, AOW, artikel 39, zevende lid, Anw en artikel 17a, zevende lid, AKW, is de SVB bevoegd, af te zien van de oplegging van een boete als daarvoor dringende redenen bestaan. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik als er in de individuele situatie van de belanghebbende op het moment waarop over de oplegging van een boete moet worden besloten, sprake is van zo ernstige financiële en/of sociale omstandigheden dat een oplegging van verdere lasten in redelijkheid niet aanvaardbaar kan worden geacht.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 17c, achtste lid AOW, artikel 39, zevende lid Anw, artikel 17a, zevende lid
AKW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven