Onderwerp: Bezoek-historie

De betaling van de boete (SB1109)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

OmtrentDe regels en het beleid over de termijnen waarbinnen de boete moet worden betaald en de wijze waarop het boetebesluit bij gebreke van tijdige betaling ten uitvoer wordt gelegd, heeft de SVB nadere regels gesteldzijn beschreven in het Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOWonderdeel Invordering van bestuursrechtelijke geldschulden (SB1250, SB1251, SB1252, AnwSB1119 en AKWSB1253). Dit besluit is opgenomen in de bijlagen bij deze uitgave.

Naar boven