Onderwerp: Bezoek-historie

De hoogte van de bestuurlijke boete (SB1106)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de SVB een boete oplegt, stemt zij de hoogte van de boete achtereenvolgens af op:

  • de ernst van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de belanghebbende;
  • zo nodig de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

  • de ernst van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de belanghebbende;
  • zo nodig de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 3:4, tweede lid en artikel 5:46, tweede lid Awb

Besluit beleidsregels SVB 20142016