Onderwerp: Bezoek-historie

De hoogte van de bestuurlijke boete (SB1106)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de SVB een boete wordt opgelegdoplegt, wordtstemt zij de hoogte hiervan afgestemd op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de belanghebbende kan worden verweten. Daarbij wordt zo nodig rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. boete achtereenvolgens af op:

  • de ernst van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de belanghebbende;
  • zo nodig de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Grondslag

artikel 3:4, tweede lid en artikel 5:46, tweede lid Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

GrondslagWet- en regelgeving

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 5:46, lid 2 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012