Onderwerp: Bezoek-historie

De hoogte van de bestuurlijke boete (SB1106)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien de SVB een boete oplegt, stemt zij de hoogte van de boete achtereenvolgens af op:

  • de ernst van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de belanghebbende;
  • zo nodig de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Grondslag

artikel 3:4, tweede lid en artikel 5:46, tweede lid Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven