Onderwerp: Bezoek-historie

Het opleggen van een bestuurlijke boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing (SB1103)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de mededelingsverplichting wordt geschonden, is de SVB ingevolge de AOW, Anw en AKW verplicht een boete op te leggen of een schriftelijke waarschuwing te geven. Op grond van artikel 12 MKOB is de SVB bevoegd om in geval van schending van de in die wet opgenomen mededelingsverplichting een boete op te leggen. De SVB ziet van het gebruik van deze bevoegdheid uitsluitend af als hiervoor dringende redenen aanwezig zijn. Bij de beoordeling of sprake is van dringende redenen is het beleid beschreven in Deel I, Afzien van een sanctie wegens dringende redenen, SB1111 van overeenkomstige toepassing.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 17c AOW, artikel 39 Anw, artikel 17a AKW, artikel 12 MKOB, en Boetebesluit
socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012

Naar boven