Onderwerp: Bezoek-historie

Het opleggen van een bestuurlijke boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing (SB1103)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de mededelingsverplichting wordt geschonden, legt de SVB een boete op of geeft zij een schriftelijke waarschuwing. Op grond van de uitspraak van de CRvB van 10 mei 2000 legt de SVB echter geen boete op indien de schending van de mededelingsverplichting al was aangevangen voordat de Wet Boeten en Maatregelen per 1 augustus 1996 in werking trad.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 17c AOW, artikel 39 Anw, artikel 17a AKW en Boetebesluit
socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven