Onderwerp: Bezoek-historie

Het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing (SB1103)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de mededelingsverplichting wordt geschonden, legt de SVB een boete op of geeft zij een schriftelijke waarschuwing. Op grond van de uitspraak van de CRvB van 10 mei 2000 legt de SVB echter geen boete op indien de schending van de mededelingsverplichting al was aangevangen voordat de Wet Boeten en Maatregelen per 1 augustus 1996 in werking trad.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 17c AOW, artikel 39 Anw, artikel 17a AKW en Boetebesluit
socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels SVB 2008

Naar boven