Onderwerp: Bezoek-historie

Niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden (SB1101)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als blijkt dat de betrokkene een omstandigheid of een feit niet binnen vier weken heeft gemeld, legt de SVB een boete op (zie § 7.6). Daarnaast wordt de uitkering zo nodig herzien of ingetrokken en worden onverschuldigd betaalde bedragen teruggevorderd (zie Deel I, § 5.3 en hoofdstuk 8). Bij de uitvoering van de Remigratiewet worden geen boeten opgelegd of waarschuwingen gegeven.

Naar boven