Onderwerp: Bezoek-historie

Nalatenschap (SB1091)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het aan de gerechtigde toegekende pensioen of de uitkering, de eventueel toegekende toeslag en de vakantie-uitkering tot en met de dag waarop het overlijden plaatsvond - voor zover nog niet uitbetaald - behoort tot de nalatenschap van de gerechtigde. De SVB maakt dit bedrag over op de rekening van de overledene.

Naar boven