Onderwerp: Bezoek-historie

Beëindiging pensioen of uitkering na overlijden (SB1090)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de AOW en de Anw is geen bepaling opgenomen die de datum van het beëindigen van het pensioen of de uitkering in geval van overlijden regelt. Uit de toelichting bij de wet waarbij artikel 18 AOW is gewijzigd, blijkt dat het recht op uitkering van rechtswege ophoudt met ingang van de dag na overlijden.

Met betrekking tot de Anw hanteert de SVB hetzelfde beëindigingsmoment in geval van overlijden.

De Participatiewet bevat evenmin een bepaling die de datum van het beëindigen van de AIO-aanvulling in geval van overlijden regelt. Uit de toelichting bij de wet waarbij artikel 76 van de Algemene bijstandswet is gewijzigd, blijkt dat het recht op uitkering van rechtswege ophoudt met ingang van de dag na overlijden.

Wanneer een overleden gerechtigde geen rechthebbenden op een overlijdensuitkering nalaat, beëindigt de SVB het pensioen of de uitkering dus met ingang van de dag na overlijden.

Naar boven