Onderwerp: Bezoek-historie

Betaling aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (SB1088)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 26-05-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 25, eerste lid AKW is de SVB bevoegd om in bepaalde gevallen de kinderbijslag rechtstreeks te betalen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik in geval aan een kind ten onrechte studiefinanciering is betaald, omdat over die periode recht op kinderbijslag bestond.

Grondslag

artikel 25, eerste lid AKW

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven