Onderwerp: Bezoek-historie

Inhouding eigen bijdrage Wlz (SB1086)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 01-05-2024Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Wanneer een pensioengerechtigde een bijdrage verschuldigd is op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz heeft de SVB de bevoegdheid om door inhouding op het pensioen direct de eigen bijdrage Wlz uit te betalen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit is geregeld in artikel 20, eerste en derde lid AOW en artikel 57, tweede en derde lid Anw.

Als de gerechtigde naast het AOW-pensioen of de Anw-uitkering geen andere inkomsten heeft en een inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen, hanteert het Wlz-uitvoeringsorgaan de standaard eigen bijdrage, waarvan de hoogte verschillend is voor ongehuwden en gehuwden met of zonder recht op toeslag. Ingeval de gerechtigde wel andere inkomsten heeft, zal het Wlz-uitvoeringsorgaan een hogere eigen bijdrage vaststellen. Ook deze hogere eigen bijdrage houdt de SVB op verzoek in op het pensioen en betaalt zij aan het ZIN uit. De SVB gaat daarbij uit van de juistheid van het door het Wlz-uitvoeringsorgaan afgegeven besluit over de eigen bijdrage.

Aan een verzoek van een AOW- of Anw-gerechtigde om geheel of gedeeltelijk af te zien van de inhouding van de eigen bijdrage komt de SVB niet tegemoet. De SVB kiest voor deze handelwijze om nodeloze administratieve belasting voor de betrokken uitvoeringsorganen en de gerechtigde te vermijden.

Grondslag

artikel 20, leden 1 en 3 AOW en artikel 57, leden 2 en 3 Anw

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven