Onderwerp: Bezoek-historie

Overmakingskosten (SB1084)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 4: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 19, derde lid AOW, artikel 48, eerste lid Anw en artikel 18, lid 8 AKW worden4:91 Awb kan de SVB overmakingskosten in rekening gebrachtbrengen aan de gerechtigde die zijn pensioen in het buitenlanduitkering buiten de EU, EER of Zwitserland wenst te ontvangen. Van deze verplichting wordt afgeweken indienDe SVB hanteert het beleid dat overmakingskosten in mindering worden gebracht op het AOW-pensioen of de Anw-uitkering, tenzij een internationale overeenkomst datanders bepaalt.

Voor betalingen naar Australië, Bosnië Herzegovina, Israël, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije mogen ingevolge de met deze landen gesloten verdragen en bijbehorende Administratieve Akkoorden geen overmakingskosten van AOW- en Anw-betalingen in rekening worden gebracht.

De SVB brengt voorts geen kosten in rekening bij betalingen binnen de EU, EER en Zwitserland. Sedert de inwerkingtreding van de Payment Services Directive (PSD-richtlijn) zijn de overmakingskosten naar de betrokken landen zo gering dat het niet zinvol is om deze kosten in rekening te brengen.

Opnamekosten of transferkosten van de ene bank naar de andere bank in het buitenland zijn in alle landen voor rekening van de pensioengerechtigde.

Betalingen binnen Nederland worden naar een door de cliënt aangewezen bank- of girorekening overgemaakt. Aan deze betaalwijze zijn geen kosten verbonden.

In de Remigratiewet is geen regeling opgenomen inzake kosten verbonden aan de betaling van remigratievoorzieningen. Kosten van overmaking van remigratievoorzieningen naar het buitenland worden door de SVB daarom niet in rekening gebracht aan de gerechtigde.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 3 maart 20101 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 19, lid 3 AOW, artikel 48 Anw en artikel 18, lid 8 AKW4:91 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20102012