Onderwerp: Bezoek-historie

Overmakingskosten (SB1084)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 4:91 Awb kan de SVB overmakingskosten in rekening brengen aan de gerechtigde die zijn uitkering buiten de EU, EER of Zwitserland wenst te ontvangen. De SVB hanteert het beleid dat overmakingskosten in mindering worden gebracht op hetuitkeringen op grond van de AOW-pensioen of de Anw-uitkering, tenzij een internationale overeenkomst anders bepaalt.

Voor betalingen naar Australië, Bosnië -Herzegovina, Israël, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Servië-, Montenegro, Tunesië en Turkije mogen ingevolge de met deze landen gesloten verdragen en bijbehorende Administratieve Akkoorden geen overmakingskosten in rekening worden gebracht.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 4:91 Awb

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012oktober 2017

Wet- en regelgeving