Onderwerp: Bezoek-historie

Terugwerkende kracht van meer dan een jaar (SB1070)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In bijzondere gevallen waarin de AOW- of Anw-aanvraag meer dan één jaar te laat wordt ingediend, is de SVB bevoegd deze uitkering met een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toe te kennen. Als een aanvraag meer dan één jaar te laat is ingediend toetst de SVB eerst of er sprake is van een bijzonder geval. Alleen als dit het geval is, is de SVB bevoegd de uitkering met een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toe te kennen. Van deze bevoegdheid maakt de SVB alleen gebruik als het van hardheid zou getuigen, de terugwerkende kracht tot één jaar te beperken. Dit beleid is in de jurisprudentie in algemene zin aanvaard (zie CRvB 1 juli 1998).

Grondslag

artikel 16, tweede lid AOW, artikel 33, vierde lid Anw

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven