Onderwerp: Bezoek-historie

Postume aanvraag (SB1066)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 08-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een pensioen- of uitkeringsgerechtigde bij leven geen aanvraag om uitkering heeft ingediend, kunnen diens erfgenamen na zijn overlijden alsnog een aanvraag indienen. Dit is een zogenaamde postume aanvraag. De aanvraag kan ook worden ingediend door een executeur die van rechtswege gemachtigde is van de erfgenamen. Een postume aanvraag in geval van gemoedsbezwaren wordt niet gehonoreerd (zie SB1042 over overlijdensuitkering). Gelet op de aard van de uitkering wordt een postume aanvraag om AIO-aanvulling evenmin gehonoreerd.

Grondslag

artikel 14, eerste lid AOW, artikel 33, eerste lid Anw en artikel 14, eerste lid  AKW

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven