Onderwerp: Bezoek-historie

Huisgenoten (SB1064)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De TAS-Regeling is van overeenkomstige toepassing op huisgenoten van werknemers. Dit betekent dat de voor werknemers geldende eisen en beleidsregels betreffende het voorschot en de eenmalige uitkering, eveneens van toepassing zijn op huisgenoten.

Een huisgenoot komt slechts in aanmerking voor een voorschot of eenmalige uitkering als ten tijde van de asbestblootstelling sprake is geweest van een duurzaam hoofdverblijf met de werknemer. De SVB hanteert het uitgangspunt dat van gezamenlijk hoofdverblijf in ieder sprake is geweest indien de huisgenoot ten tijde van de asbestblootstelling:

  • met de werknemer gehuwd was, of
  • het eigen of aangehuwde kind van de werknemer en minderjarig was.

Aan het criterium van duurzaamheid wordt voldaan als het gezamenlijk hoofdverblijf minimaal zes maanden heeft geduurd. Dit blijkt uit de toelichting op de regeling waarmee de TAS is uitgebreid tot huisgenoten.5 Indien echter vaststaat dat een relevante asbestblootstelling heeft plaatsgevonden van minder dan zes maanden, beschouwt de SVB een gezamenlijk hoofdverblijf van werknemer en huisgenoot als duurzaam indien de periode van gezamenlijk verblijf en asbestblootstelling elkaar geheel overlappen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 10, artikel 10a en artikel 10b TAS

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven