Onderwerp: Bezoek-historie

Overeenkomstige toepassing bepalingen AKW (SB1062)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In artikel 8 van de TOG worden een groot aantal bepalingen uit de AKW van overeenkomstige toepassing verklaard. Hiermee zijn bijvoorbeeld de betaling, herziening en terugvordering van een tegemoetkoming ingevolge de TOG geregeld. Voor zover de SVB beleid heeft vastgesteld betreffende de in artikel 8 genoemde AKW-bepalingen, is dit beleid mede van toepassing op de wijze waarop in het kader van de TOG uitvoering wordt gegeven aan genoemde bepalingen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 8, eerste lid TOG

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven