Onderwerp: Bezoek-historie

Rechthebbenden (SB1060)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De TOG 2000 kent geen kring van verzekerden. Bij de aanduiding van personen die recht op een tegemoetkoming hebben is echter nauw aangesloten bij de kring van personen die op grond van ingezetenschap verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Zo dient de verzorger van het rechtgevende kind hier te lande te wonen. De SVB geeft aan het begrip ‘hier te lande wonen’ dezelfde betekenis als aan het begrip ingezetenschap. Voor het beleid ter zake wordt daarom verwezen naar Deel I, § 2.2.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 4, leden 1, 2, 4, 5 en 6 TOG 2000

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven