Onderwerp: Bezoek-historie

Eigen kinderen / adoptie / erkenning (SB1009)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het vanaf 1 januari 2010 geldende artikel 4 AKW geeft vertaling aan jurisprudentie van de CRvB betreffende het begrip eigen kind. Wat onder een eigen kind in de zin van de AKW moet worden verstaan is bepaald in artikel 4 van de wet. Voor de AOW en de Anw geldt dat deze voor het begrip eigen kind refereren aan de AKW, zodat artikel 4 AKW ook hier gelding heeft. Voor de toepassing van de Anw is van belang dat uit artikel 4, tweede lid AKW voortvloeit dat een kind in beginsel uitsluitend als eigen kind van de vrouwelijke huwelijkspartner van de moeder kan worden aangemerkt indien het kind door die huwelijkspartner is geadopteerd. Op grond van de uitspraak van de CRvB van 24 juni 2011 merkt de SVB een kind eveneens als eigen kind van de vrouwelijke huwelijkspartner van de moeder aan, indien die partner voor de geboorte van het kind en voor het indienen van het adoptieverzoek is overleden en de intentie had om het kind te adopteren.

In de Remigratiewet ontbreekt een definitie van het begrip eigen kind. Uit het oogpunt van een uniforme wetsuitvoering past de SVB artikel 4 AKW in het kader van de Remigratiewet naar analogie toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 9, eerste lid, onder c AOW en artikel 1, eerste lid, onder h en derde lid
Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven