Onderwerp: Bezoek-historie

Eigen kinderen / adoptie / erkenning (SB1009)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het vanaf 1 januari 2010 geldende artikel 4 AKW geeft vertaling aan jurisprudentie van de CRvB betreffende het begrip eigen kind. Wat onder een eigen kind in de zin van de AKW moet worden verstaan is bepaald in het nieuwe artikel 4 van de wet. Voor de AOW en de Anw geldt dat deze voor het begrip eigen kind refereren aan de AKW, zodat artikel 4 AKW ook hier gelding heeft.

In de Remigratiewet ontbreekt een definitie van het begrip eigen kind. Uit het oogpunt van een uniforme wetsuitvoering past de SVB artikel 4 AKW in het kader van de Remigratiewet naar analogie toe.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 9, eerste lid, onder c AOW en artikel 1, eerste lid, onder h en derde lid
Remigratiewet

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012

Naar boven