Onderwerp: Bezoek-historie

Eigen kinderen / adoptie / erkenning (SB1009)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het vanaf 1 januari 2010 geldende artikel 4 AKW geeft vertaling aan jurisprudentie van de CRvB betreffende het begrip eigen kind. Wat onder een eigen kind in de zin van de AKW moet worden verstaan is bepaald in het nieuwe artikel 4 van de wet. Voor de AOW en de Anw geldt dat deze voor het begrip eigen kind refereren aan de AKW, zodat artikel 4 AKW ook hier gelding heeft.

In de Remigratiewet ontbreekt een definitie van het begrip eigen kind. Uit het oogpunt van een uniforme wetsuitvoering past de SVB artikel 4 AKW in het kader van de Remigratiewet naar analogie toe.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 9, lid 1, onder c AOW en artikel 1, lid 1, onder h en lid 3
Remigratiewet

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven