Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0327/GB, 10 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/327/GB

Betreft: [klager] datum: 10 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.C.J. Crozier, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 11 januari 2011 is klager opgeroepen zich op 7 februari 2011 te melden in de b.b.i. locatie Groot Bankenbosch voor het ondergaan van 56 dagen gevangenisstraf. Op 20 januari 2011 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 28 januari
2011 ongegrond is verklaard.

3. De beoordeling
Door geen gehoor te geven aan de oproep om zich op 7 februari 2011 te melden in de locatie Groot Bankenbosch, heeft klager zich onttrokken aan detentie. Klager heeft derhalve geen belang bij de beoordeling van het beroep. Immers, door zich aan de
detentie te onttrekken verliest klager zijn status als zelfmelder en komt hij niet meer in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i.
Klager zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven