Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3064/GB, 28 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3064/GB

Betreft: [klager] datum: 28 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [klager]l, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 oktober 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 30 augustus 2010 is klager opgeroepen zich op 20 september 2010 te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch voor het ondergaan van 150 dagen gevangenisstraf. Op 11 oktober 2010 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op
12
oktober 2010 ongegrond is verklaard. Klager heeft zich niet gemeld en is op 31 januari 2011 gearresteerd en is sindsdien gedetineerd. Hij verblijft thans in het huis van bewaring van de penitentiaire inrichting Nieuwegein.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager zich niet heeft gemeld op 20 september 2010 in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch en inmiddels in een h.v.b. is geplaatst, heeft hij zich onttrokken aan detentie en daarmee zijn status als zelfmelder verloren waardoor hij niet meer in
aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang bij de beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 28 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven