Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3631/GB, 28 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3631/GB

Betreft: [klager] datum: 28 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.E. van Zon, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beperkende voorwaarde bij de beslissing tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) met elektronisch toezicht (e.t.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 januari 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon. Op 19 juli 2010 is hij overgeplaatst naar de zeer beperkt beveiligde inrichting Maashegge, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt. Klagers p.p. met e.t. is op 12 oktober 2010 aangevangen en klager is administratief ondergebracht bij de PIA Roermond. Op 21 december 2010 is hij geselecteerd voor een p.p. met afsluiting van het e.t. Daarbij is de eerder gestelde
voorwaarde waarbij klager dagelijks tussen 20.00 uur en 08.00 uur op het p.p.e.t-adres diende te verblijven, komen te vervallen.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 21 december 2010 is geselecteerd voor afsluiting van het e.t. en daarbij de beperkende voorwaarde is komen te vervallen, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in
zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 28 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven