Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0122/GB, 1 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/122/GB

Betreft: [klager] datum: 11 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing klagers elektronisch toezicht te verlengen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 23 november 2006 gedetineerd. Sinds 3 september 2010 neemt hij deel aan een penitentiair programma met elektronische detentie en is hij administratief ondergebracht bij de PIA Haarlem. Op 4 februari 2011 is klager geselecteerd voor
deelname aan het penitentiair programma zónder elektronisch toezicht.

3. Ontvankelijkheid
Nu de selectiefunctionaris bij beslissing van 4 februari 2011 alsnog heeft besloten klager af te laten sluiten van elektronisch toezicht, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard
in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 11 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven