Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3346/GB, 21 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3346/GB

Betreft: [klager] datum: 21 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 oktober 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 12 januari 2011 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Ooyerhoek te Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 2 november 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Niendure te
Almelo. Op 13 oktober 2010 is hij geselecteerd voor de locatie Ooyerhoek te Zutphen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst omdat hij ervan werd verdacht tijdens zijn weekendverlof een mishandeling te hebben gepleegd. Later is gebleken, dat klager hier niets mee te maken had. Klager
heeft zijn broer opgehaald, die te veel had gedronken. Zijn broer kreeg ruzie. Klager is hiervan weggelopen.
Klager vindt dat hij te zwaar is gestraft. Hij zat in een open kamp. Als een gedetineerde de regels overtreedt wordt hem eerst een waarschuwing gegeven. Klager heeft echter nooit een waarschuwing ontvangen.
Klager was inderdaad niet op zijn verlofadres aanwezig. Hij wist dat hij thuis moest zijn maar ging ervan uit dat hij eerst een waarschuwing zou krijgen. Klager is slechts een zeer korte periode in Almelo aanwezig geweest.
Volgens klager is het probleem ontstaan in de p.i. Bankenbosch. Een andere gedetineerde was ontvlucht, maar klager stond ten onrechte op de telex. De politie ging er abusievelijk vanuit dat klager was ontvlucht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager verbleef in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) en kwam in aanmerking voor wekelijks verlof. Tijdens zijn weekendverlof werd klager verdacht van
mishandeling. Klager is daarop teruggeplaatst naar het huis van bewaring van de locatie Ooyerhoek, omdat het slachtoffer van de mishandeling verbleef in de locatie De Karelskamp te Almelo. Na verhoor door de politie is gebleken dat klager niet meer als
verdachte werd aangemerkt maar als getuige.
Op de verlofpas staat aangegeven dat klager van 23.00 uur tot 06.00 uur op het verlofadres aanwezig dient te zijn. Klager is echter na op de zaterdagavond na 0.00 uur gesignaleerd in het uitgaangscentrum waar de mishandeling heeft plaatsgevonden.
Klager
mocht daar niet zijn en heeft zich daarmee niet gehouden aan de voorwaarden voor verlof. Vanwege de overtreding komt klager niet meer in aanmerking voor plaatsing in een meer open setting.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Ooyerhoek is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager
zich
in strijd met de voorwaarden die aan het regimair verlof waren verbonden, op de aangegeven tijd niet op zijn verlofadres bevond. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 21 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven