Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2618/GB, 1 februari 2011, beroep
Uitspraakdatum:01-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2618/GB

Betreft: [klager] datum: 1 februari 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J. Roelse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 september 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in Detentiecentrum Zeist niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager was gedetineerd in het kader van de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf. De v.i.-datum viel op 26 november 2010. Aansluitend is klager in vreemdelingenbewaring gesteld op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

2.2. Op 28 juni 2010 is klager geselecteerd voor het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Op 19 juli 2010 is het hiertegen ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard. Op 5 augustus 2010 is klager in verband met bouwkundige problemen in het
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn geselecteerd voor het Detentiecentrum Zeist. Klager verblijft nog steeds in het Detentiecentrum Zeist.

3. Ontvankelijkheid
Nu de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf op 26 november 2010 is beëindigd, is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Klager is thans gedetineerd op grond van de vreemdelingenbewaring in plaats van een gevangenisstraf. Deze gewijzigde
status
heeft tot gevolg dat klager thans alleen nog maar in een detentiecentrum en niet in een gevangenis kan worden geplaatst. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 1 februari 2011

secretaris voorzitter

Naar boven