Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1708/GA, 16 september 2010, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 10/1708/GA

betreft: [klager] datum: 16 september 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.P. Eckert, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juni 2010 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen, voor zover de beklagcommissie de klacht ongegrond heeft verklaard, betreffende een disciplinaire straf van 5 dagen opsluiting in een
strafcel omdat bij visitatie harddrugs is aangetroffen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 september 2010, gehouden in de p.i. Hoogeveen, zijn gehoord klagers raadsman en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Hoogeveen.
Klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, is op behoorlijke wijze opgeroepen. Via zijn raadsman heeft hij laten weten niet ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, J. Schagen en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 16 september 2010

secretaris voorzitter

Naar boven