Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1356/GA, 22 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1356/GA

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 april 2010 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van p.i. Alphen aan den Rijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat er witte verf op klagers jas terecht is gekomen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het is een misverstand dat er (al langere tijd) een schilderskar voor klagers celdeur zou hebben gestaan. Klager heeft dat bij de beklagcommissie ook al uitgelegd. In verband met de veiligheid staat er nooit een schilderskar op de afdeling. De schilder
begint altijd later als de groep is vertrokken en stopt voordat de groep terug is. Een bordje ‘NAT’ had veel gescheeld.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het terecht komen van verf op een jas van klager is van zodanig feitelijke aard dat dit niet kan worden aangemerkt als een door of namens de directeur genomen beslissing en mitsdien staat hier geen beklag tegen open. Derhalve zal de beroepscommissie de
uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven