Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/0753/TB, 18 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/753/TB

betreft: [klager] datum: 18 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de (fictieve) weigering van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister, om te beslissen op klagers verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. J.A.W. Knoester om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Bij brief van op 30 juli 2009 heeft de Staatssecretaris de raadsman bericht het verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting van 11 mei 2009 onder aandacht te hebben gebracht van het FPC Dr. S. van Mesdag. Naar aanleiding van het verzoek
zou
worden onderzocht welke mogelijkheden er waren om klager over te plaatsen. Het resultaat van dit onderzoek is afgewacht. Zodra de informatie was ontvangen, zou een beslissing worden genomen op klagers verzoek tot overplaatsing.
Inmiddels is op 25 mei 2010 beslist dat klager zou worden overgeplaatst naar het FPC De Oostvaarderskliniek, waar klager op 28 juni 2010 is geplaatst.
Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet worden gesproken van een fictieve weigering te beslissen op het overplaatsingsverzoek.

Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 augustus 2010

secretaris voorzitter

Naar boven