Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3575/TA, 29 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:29-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/3575/TA

betreft: [klager] datum: 29 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 december 2009 van de beklagcommissie bij FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 februari 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de wijze van inbeslagneming van goederen van klager op 13 augustus 2009.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het gaat klager niet om de controle zelf, maar op de inhumane en willekeurige manier waarop dat in zijn geval is gegaan. Zijn kamer is een dag later gecontroleerd dan de andere kamers, nadat hij eerlijk had aangegeven dat men hem bij de controle had
overgeslagen. Op zijn kamer is geen contrabande aangetroffen. Het gaat hem vooral om de inbeslagneming van zijn ventilator en scheerapparaat, die hij al langer met toestemming op zijn kamer had maar die niet gestickerd waren. Men had kunnen volstaan
met
het ter plekke alsnog stickeren van die goederen. Zijn ventilator is in beslag genomen bij een temperatuur tussen de 25 en 27 graden. Negentig procent van de elektrische apparaten op de kamers is niet gestickerd.
De inrichting heeft ter zitting uitgesproken dat zij meer begrip voor zijn situatie had kunnen opbrengen. Hiermee is de zaak voor hem afgedaan en trekt hij zijn beroep in, mits die erkenning zwart op wit komt te staan.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In een vakantieperiode zijn van 23 patiënten de kamers onderzocht en in principe alle elektrische apparaten voor nader onderzoek in beslag genomen, omdat er geen zicht op was welke apparaten met of zonder toestemming op de kamers aanwezig waren. De een
wil zijn stereo zo snel mogelijk terug en de ander, zoals klager, zijn ventilator. Daarmee kon de inrichting geen rekening houden en is ervoor gekozen om in het algemeen alle toegestane goederen zo snel mogelijk terug te geven.
De inrichting kan niet terugkomen op de ondernomen actie, maar erkent wel dat het tonen van meer begrip naar klager toe de zaak voor hem had kunnen verlichten.

3. De beoordeling en uitspraak
De beroepscommissie komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling en uitspraak, nu de inrichting heeft erkend dat het tonen van meer begrip naar klager toe de zaak voor hem had kunnen verlichten en klager het beroep op grond daarvan heeft
ingetrokken.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, prof. dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 maart 2010

secretaris voorzitter

Naar boven