Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3096/GB, 22 februari 2010, beroep
Uitspraakdatum:22-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3096/GB

Betreft: [klager] datum: 22 februari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 oktober 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan de IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 juni 1999 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Op 14 september 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Krimpen aan de IJssel, op 11 januari 2010 is
hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuwegein en op 12 februari 2010 is hij overgeplaatst naar de PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) Amsterdam.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager sinds het indienen van het beroep al meerdere malen is overgeplaatst en momenteel verblijft in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden
verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 22 februari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven