Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2065/JA, 10 maart 2010, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2065/JA

betreft: [klager] datum: 10 maart 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op 18 maart 1991, verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 juni 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden ter zitting van de beroepscommissie van 22 oktober 2009, gehouden in de j.j.i. De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist.

Klager en de directeur van j.j.i. De Hartelborgt zijn niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat klager al meer dan een jaar op behandeling door de inrichtingsarts c.q. de medische dienst wacht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep het volgende aangevoerd.
Hij stelt beroep in tegen de uitspraak, omdat de uitspraak te weinig en onduidelijke informatie bevat. Niet vermeld wordt wanneer klager is gehoord en waar de klacht over gaat. Klager kan zich ook niet herinneren dat hij gehoord is.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

Bij brief van 2 november 2009 heeft de beroepscommissie de directeur van j.j.i. De Hartelborgt verzocht om een aantal vragen over klagers medische behandeling te beantwoorden.

De directeur van De Hartelborgt heeft bij schrijven van 1 december 2009 geantwoord dat voor de verstrekking van medische gegevens klager eerst toestemming dient te geven.

In een schrijven van 3 december 2009 heeft klager toestemming aan de beroepscommissie verleend om zijn medische gegevens in te zien.

Op 7 december 2009 zijn klagers medische gegevens op het secretariaat van de Raad ontvangen. Omdat deze gegevens deels onleesbaar waren, is op 12 december 2009 een leesbare versie van de gegevens opgevraagd.

Op 22 januari 2010 is een leesbare versie van de medische gegevens op het secretariaat van de Raad ontvangen.

3. De beoordeling
Door klager is in een beklag gedateerd 30 maart 2009 gesteld dat hij al langer dan een jaar wacht op behandeling door de inrichtingsarts c.q. de medische dienst. Uit de met toestemming van klager door de directeur van De Hartelborgt overgelegde
medische
informatie blijkt dat klager in de betreffende periode regelmatig bij de medische dienst is geweest voor onder andere pijn aan zijn voeten en dat op die klachten is ingegaan.
Op 25 maart 2008 heeft klager aangegeven dat hij naar een chirurg wilde en klager is vervolgens op 24 april 2008 geopereerd aan een teennagel.
In juni en juli 2008 en in april 2009 is klagers teen opnieuw onderzocht. Voorts is gebleken dat klager ten tijde van de behandeling van het beklag door de beklagrechter behandeld werd door de inrichtingsarts.
De beroepscommissie is van oordeel dat uit de overgelegde medische informatie voldoende aannemelijk is geworden dat de toegang van klager tot de inrichtingsarts c.q. de medische dienst voldoende is gewaarborgd en dat de directeur van De Hartelborgt
hiermee heeft voldaan aan de wettelijke zorgplicht.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter worden bevestigd met aanvulling van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J. Calkoen-Nauta, voorzitter, prof. dr. N.W. Slot en prof. dr. Th.A.H. Doreleijers, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 maart 2010.

secretaris voorzitter

Naar boven