Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/3164/GB, 29 januari 2010, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/3164/GB

Betreft: [klager] datum: 29 januari 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.E. Stam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 november 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 31 oktober 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie
Bankenbosch te Veenhuizen. Op 29 september 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Sedert 16 november 2009 verblijft klager in het detentiecentrum Alphen aan den Rijn.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager de ongewenstverklaring en verblijfsbeëindiging inmiddels heeft ontvangen, hij op 16 november 2009 is overgeplaatst naar detentiecentrum Alphen aan den Rijn en hij niet meer zal terugkeren naar de gevangenis Veenhuizen, is het belang aan zijn
beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 29 januari 2010

secretaris voorzitter

Naar boven