Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1427/GA, 22 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:22-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1427/GA

betreft: [klager] datum: 22 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 mei 2009 van de beklagcommissie bij de Gevangenis Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verkrijgen van een nieuwe bril op sterkte, op kosten van de inrichting.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager draagt een bril met sterkte min 5. Hij heeft die bril dus echt nodig. Klager zit al gedurende lange tijd in voorarrest en vraagt al een poos om een nieuwe bril, maar krijgt die pas als hij is afgestraft. Klagers eigen verzekering zegt dat het
gewoon vergoed zou worden, maar klager kent de basisverzekering van justitie niet. Klager heeft veel last van zijn bril, er zitten krassen op, de pootjes zitten los, de sterkte is veranderd en er zit roest op. Meneer [...] beroept zich op een bepaalde
regel, namelijk dat klager afgestraft dient te zijn. Klager is afgestraft, maar de Officier van Justitie is in hoger beroep gegaan. Klager vraagt zich af of hij dan nog maanden op een bril moet wachten, terwijl er sprake is van medische noodzaak.
Klager wil zijn beroep graag mondeling toelichten.

De directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.

In hoofdstuk 3 van het Vademecum Medisch Verstrekkingenpakket staat dat preventieven, kortverblijvenden en vreemdelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding van een bril voor ‘veraf’. Nu klager ten tijde van het indienen van het klaagschrift nog
niet onherroepelijk was veroordeeld, kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 22 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven