Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1229/GM, 11 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1229/GM

betreft: [klager] datum: 11 december 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V.A. Winter, advocaat te Rotterdam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 27 april 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 oktober 2009, gehouden in de p.i. Amsterdam, zijn [...], hoofd medische dienst en[...], inrichtingsarts verbonden aan het detentiecentrum Alphen aan den Rijn gehoord. De woon- of verblijfplaats van klager is
niet bekend, waardoor hij niet kon worden opgeroepen voor de zitting. De raadsman van klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van
17 februari en 4 maart 2009, betreft het niet adequaat behandelen van klagers (huid)klachten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft het volgende aangevoerd. Klagers spieren worden zwakker en hij kan niet slapen van de pijn. Hij heeft bulten rondom zijn nek en zijn penis jeukt. Klagers maag is opgezet. Klager heeft syfilis. Antibiotica helpt niet. Klager wil opgenomen
worden in het ziekenhuis voordat hij dood gaat. Hem is medicatie voorgeschreven, maar hij mag niet met de arts praten. Klager heeft hulp nodig. Klager heeft begrepen dat zijn ziekte zich in het laatste stadium bevindt.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager is regelmatig gezien door de medische dienst voor lues en andere klachten zoals buikpijn, huidklachten en maagklachten. Voor zijn huidklachten is klager verwezen naar de dermatoloog.
Klager doet mee met het vaccinatieprogramma hepatitis B. Voor de maagklachten is klager op 11 maart 2009 gestart met medicatie. Klager is verwezen naar het penziekenhuis. De diagnose is dat er geen sprake is van onbehandelde lues en dat er geen
indicaties zijn voor verder onderzoek of behandeling. Het dossier van klager is een zeer complex dossier, mede door de achterdocht, hypochondere gedachten en minder begaafdheid. Ondanks dat er vele malen uitleg is gegeven, is klager ervan overtuigd dat
hij ernstig ziek is en dat de medische dienst hem zorg onthoudt. Aan klager is getracht structuur te bieden door een vaste inrichtingsarts en verpleegkundige als mentor. Dit helpt helaas onvoldoende. Klager is daarom overgeplaatst naar de extra zorg
afdeling van het Uitzetcentrum Zestienhoven.

3. De beoordeling
Op grond van de stukken, waaronder het medisch dossier, is de beroepscommissie van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Klager is regelmatig door de medische
dienst gezien voor zijn klachten. Hij is verwezen naar een dermatoloog en het penziekenhuis, waar men verder onderzoek of behandeling niet geïndiceerd heeft geacht. Uiteindelijk is klager overgeplaatst naar een extra zorg afdeling teneinde hem in de
zorg meer structuur te kunnen aanbieden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 11 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven