Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0431/TRT, 4 december 2009, beroep
Uitspraakdatum:04-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/431/TRT

betreft: [klager] datum: 4 december 2009

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 19 januari 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie, hierna de Staatssecretaris, tot afwijzing van klagers verzoek tot eerdere plaatsing in een tbs-inrichting.

Bij uitspraak van 10 juni 2009, 09/431/TR, heeft de beroepscommissie het beroep materieel gegrond verklaard, omdat naar het oordeel van de beroepscommissie de beslissing van de Staatssecretaris onvoldoende was onderbouwd en nader onderzoek (bij
voorkeur
door een psycholoog of een psychiater) had moeten worden verricht.
De Staatssecretaris is in die uitspraak door de beroepscommissie opgedragen om binnen een maand na ontvangst van de uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.
Ten aanzien van de toekenning van een eventuele tegemoetkoming heeft de beroepscommissie de behandeling aangehouden.

Vervolgens heeft de Staatssecretaris het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie verzocht om klager te onderzoeken.
Uit de door de forensisch psychiater [...] uitgebrachte rapportage van 9 juli 2009 volgt dat klager niet acuut of spoedeisend behandeling dient te ondergaan om verslechtering van zijn psychische conditie te voorkomen en het niet zo is dat behandeling
in
een tbs-inrichting geen uitstel meer duldt.
Gelet op het bovenstaande ziet de beroepscommissie geen grond om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.
Overigens is klager inmiddels met ingang van 1 september 2009 geplaatst in het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming wordt toegekend.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 december 2009

secretaris voorzitter

Naar boven