Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1728/GA, 30 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1728/GA

betreft: [klager] datum: 30 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2009 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting van de beroepscommissie van 12 november 2009, gehouden in de locatie De Marwei te Leeuwarden, was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De directeur van de p.i. Arnhem is eveneens niet ter
zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat het verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van verlof in verband met het huwelijk van klagers vader is afgewezen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep schriftelijk verwezen naar zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken volgt dat klager had verzocht om met verlof te gaan om het huwelijk van zijn vader bij te wonen. Het doel van het verlof, namelijk het bijwonen van een huwelijk, is aan te merken als een gebeurtenis in de persoonlijke levenssfeer als
bedoeld in artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. De directeur had het verzoek moeten beschouwen als een verzoek om incidenteel verlof en aan de voorwaarden daarvoor moeten toetsen. Nu de directeur het verlofverzoek op andere
gronden heeft afgewezen, is het beklag gegrond. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Coumans en L. Diepenhorst MPA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 30 november 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven