Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1701/TA, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 09/1701/TA

betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 juni 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman
mr. D.W.H.M. Wolters. Tevens was aanwezig mevrouw mr. A.L. Louwerse, advocaatstagiaire.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Namens het hoofd van de inrichting zijn op 22 oktober 2009 telefonische inlichtingen verstrekt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de vermissing van drie spellen voor zijn Playstation 2.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op de inventarislijst van 28 maart 2009 staan slechts tweeëntwintig spellen vermeld. De drie spellen waren al weg sinds 17 oktober 2008.

Het hoofd van de inrichting heeft bericht te persisteren bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter. Uit telefonisch informatie d.d. 22 oktober 2009 is gebleken dat er geen spullen van klager meer in het magazijn van de inrichting
liggen. Op de vrachtbrieven betreffende klagers goederen staat alleen vermeld ‘één pallet’.

3. De beoordeling
Door klager is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij drie spellen voor zijn Playstation 2 tijdens de overplaatsing van het FPC Veldzicht naar het FPC Dr. S. van Mesdag is kwijtgeraakt.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitter

Naar boven