Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1715/TA, 23 november 2009, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1715/TA

betreft: [klager] datum: 23 november 2009

De beroepscommissie als bedoeld in art. 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 juni 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman
mr. R. Polderman

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het zoekraken van een aanvraag voor een geldopname van € 95,=.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft niet meteen een nieuw verzoek voor geldopname ingediend. Later heeft klager alsnog een tweede verzoek ingediend en dit is binnen zeven dagen afgehandeld.
Het zoekraken van de aanvraag is voor risico van de kliniek. Het beklag dient gegrond te worden verklaard. Aan klager dient een tegemoetkoming te worden toegekend afhankelijk van het door klager geleden nadeel.

Het hoofd van de inrichting heeft bericht te persisteren bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Uit de stukken blijkt dat een aanvraag voor een geldopname dient te worden ingediend bij de sociotherapie en zodra de aanvraag is goedgekeurd kan het geld worden opgehaald. Door onbekende oorzaak is klagers verzoek voor een geldopname van € 95,= in de
inrichting zoekgeraakt. De inrichting betreurt het zoekraken van de aanvraag. In eerste instantie wilde klager geen tweede verzoek indienen maar na een gesprek met de manager Algemene Zaken heeft hij dit alsnog gedaan. Vervolgens is het bedrag binnen
zeven dagen aan hem uitbetaald. Niet aannemelijk is geworden dat klager nadeel heeft ondervonden door de vertraging in de uitbetaling van de gevraagde € 95,=.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 23 november 2009

secretaris voorzitterb

Naar boven